Om Oss

– Jag startade Lönnbergs Bygg för att jag ville göra något jag är bra på, och det är att bygga hållbart, kostnadseffektivt med hög kvalitet…